Stylage (Stylazh alebo Stilejj) je rad preparátov na vykonávanie postupov obrysovej plastiky a biorevitalizácie.